ระบบสมัครงาน

*** วิธีกรอกใบสมัครงาน ***

  • หากรูป captcha ไม่แสดงกรุณากด refresh
  • ลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ
  • เข้าสู่ระบบด้วย Email กับ Password ที่กรอกในขั้นตอนแรก
  • กรอกข้อมูลในฟอร์มสมัครงานให้ครบถ้วน แล้วบันทึกข้อมูล
  • ทำแบบทดสอบหลังกรอกฟอร์มสมัครงาน
  • บันทึกแบบทดสอบ